EKO ZABOJČEK

Za sezono 2015/2016 začnemo z razdeljevanjem v mesecu maju.   Srečanje z novimi odjemalci bo 26.3.2015 na KGZ- zavodu Maribor, Vinarska ulica 14, Maribor ob 17.30 uri. Vabljeni!