Naša zgodba

Eko kmetija s plemiškim pridihom

O NAS

Na mestu današnje kmetije sta pred več kot 300 leti stali dve kmetiji, ki ju je kupil in združil baron s Hočkega Pohorja. Denar za nakup si je sposodil, posojilo pa odplačal z zastonj prevozi lesa.

 

Današnji lastniki nosimo priimek Uranjek, še vedno pa smo daleč naokoli poznani po starem imenu – pri Baronu. Kmetija je bila med 2. svetovno vojno prizorišče hude tragedije, o čemer pričajo spominska obeležja na kmetiji.

Naša zgodovina

PREGLED PO LETIH

Leta 1991 sta stara starša Mirko in Nada s tremi otroki odprla turistično dejavnost na kmetiji. Začela sta z vinotočem, ker je bil na domačiji tudi vinograd. Moto staršev je bil že na začetku začrtan pridelati lastne surovine in jih ponuditi gostom. Ker se je število gostov iz leta v leto večalo, sta začela pripravljati tudi sezonska kosila in preregistrirala dejavnost v izletniški turizem na kmetiji.

Leta 1999 smo začeli pisati ekološko zgodbo kmetije. S študijem sina Borisa na Fakulteti za biosistemske vede in kmetijstvo so se začele na kmetiji temeljite spremembe. Postali smo pionirji ekološkega kmetovanja v Sloveniji in dober primer dobre kmetijske prakse v ekološkem kmetovanje. Vsa ta leta je bila naša kmetija uspešna pri pridobitvi certifikata za ekološko kmetovanje.

Na dvorišču eko kmetije smo leta 2012 odprli tudi Bio trgovino, v kateri ponujamo lastne eko proizvode ter proizvode okoliških ekoloških kmetij. Razvili smo svojo blagovno znamko pri Baronu in svoj darilni program. Po uspešni prodaji na tržnicah in na domu smo uredili tudi spletno prodajo eko izdelkov.

V letu 2013 smo se začeli preusmerjati v permakulturno kmetovanje. Na 0,15 ha površin smo postavili  permakulturni vrt, ki je premišljeno in načrtno oblikovan v naravnih, zavitih linijah. Kmetijo postopoma preusmerjamo po permakulturnih načelih, tako smo uredili tudi sadovnjak in pašnike. Sam vrt je v teh letih postal pravi magnet za številne obiskovalce na kmetiji.

Pestra ponudba in zanimivi programi za otroke in odrasle, ekološko in permakulturno kmetovanje so nam leta 2014 prinesli visok naziv Inovativen mlad kmet 2014, ki ga vsako leto podeljujeta Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine.To priznanje je naši kmetiji prineslo propoznavnost po Sloveniji in tujini.

V vseh teh letih se zavedamo pomena ohranjanja okolja, zato smo s ponosom  v letu 2020 sprejeli okoljski certifikat Zeleni ključ (Green Key). S tem prestižnim standardom odličnosti se zavezujemo k spoštovanju strogih kriterijev na področju okoljske odgovornosti, trajnostnega delovanja ter ekološke pridelave in predelave na naši eko kmetiji. Našo odgovornost je, da z načinom dela in življenja omogočamo varno, zdravo in prijetno prihodnost tudi našim otrokom.

Na eko kmetiji se zavedajo ohranjanja okolja, zato so s ponosom med prvimi v Sloveniji  prejeli znak Slovenija Green Cuisine, ki je eden glavnih ciljev projekta Evropske gastronomske regije 2021. Pogoj za pridobitev naziva je pridobitev enega izmed mednarodnih trajnostnih certifikatov (Green Key) ter podpis Trajnostne gastronomske zaveze. S podpisom  se zavežemo k spoštovanju sedmih trajnostnih načel: avtentičnosti ponudbe, povezovanju z lokalnimi dobavitelji, usmerjenosti k naravi, delovanju s čim manj odpadki, uporabi neoporečne vode, odgovornosti do okolja in odgovornosti do zaposlenih.

Družina Uranjek

TRI GENERACIJE

Pridne roke šestih družinskih članov so tiste, ki skrbijo za urejeno okolico in dobrot polno mizo na Baronovi domačiji.

 

Da je živalim udobno in so site, da so njive preorane in zasejane, da je okolica urejena in vse teče kot je treba, skrbita predvsem Boris in ata Mirko.

 

Za okusno pripravljene jedi iz domače kuhinje poskrbita mama Nada in Mihelca, Nana in Brin pa gostom z veseljem pokažeta vse zanimivosti kmetije.