Certifikati in znaki kakovosti

Ker želimo gostom ponuditi le najboljše je naša kmetija predana visokokakovostni ekološki pridelavi in ohranjanju tradicije, zato je bilo naše delo večkrat nagrajeno s številnimi certifikati in znaki kakovosti

Ekološki certifikat

Ekološko kmetijstvo je oblika kmetovanja, kjer se celostno dopolnjujeta rastlinska pridelava in reja živali in s tem sledenje naravnim metodam in kroženju snovi v naravi. Ob pridelavi visoko kakovostne in varne hrane ekološko kmetijstvo pomeni trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri ter uveljavljanje načela dobrobiti živali.

Uporaba lahko topnih mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), gensko spremenjenih organizmov in proizvodov pridobljenih iz teh organizmov ter različnih regulatorjev rasti ni dovoljena.

Ekološko + lokalno = idealno

(Vir: www.gov.si/teme/ekoloska-pridelava)

Green Key certifikat

Certifikat Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE.

Okoljski znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov.

Certifikat Zeleni ključ lahko pridobijo hoteli in hostli, manjši nastanitveni obrati, kampi in počitniški parki, kongresni centri, restavracije in turistične atrakcije.

Slovenia Green Cuisine

Vključitev gastronomije v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST) na podlagi modula za destinacije in novega znaka Slovenia Green Cuisine je eden glavnih ciljev projekta Evropske gastronomske regije 2021. Pogoj za pridobitev naziva je pridobitev enega izmed mednarodnih trajnostnih certifikatov (Green Key ali L.E.A.F) ter podpis Trajnostne gastronomske zaveze.

 

S podpisom Zaveze za trajnostno gastronomijo Slovenije se ponudniki, ki pridobijo znak Slovenia Green Cuisine, zavežejo k spoštovanju sedmih trajnostnih načel: avtentičnosti ponudbe, povezovanju z lokalnimi dobavitelji, usmerjenosti k naravi, delovanju s čim manj odpadki, uporabi neoporečne vode, odgovornosti do okolja in odgovornosti do zaposlenih.

Vir: Uradni slovenski turistični portal | I feel Slovenia

Slow food 2014

Slow Food je globalna lokalna organizacija, ustanovljena leta 1989, da bi preprečila izginotje lokalnih prehranskih kultur in tradicij, preprečila naraščanje hitrega življenja in se borila proti vse manjšemu zanimanju ljudi za hrano, ki jo jedo, od kod prihaja in kako vplivajo naše izbire hrane svet okoli nas.

Od svojih začetkov je Slow Food prerasel v globalno gibanje, ki vključuje milijone ljudi  v več kot 160 državah in si prizadeva, da bi vsi imeli dostop do dobre, čiste in poštene hrane.

Slow Food meni, da je hrana vezana na številne druge vidike življenja, vključno s kulturo, politiko, kmetijstvom in okoljem. S svojo izbiro hrane lahko skupaj vplivamo na to, kako se hrana goji, proizvaja in distribuira, in posledično spreminjamo svet.

(Vir: www.slowfood.com)

BIO Slovenija certifikat

Znak BIO podeljuje Inštitut KON-CERT Maribor in zagotavlja skladnost pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov, živil in krmil z veljavnimi predpisi za ekološko kmetovanje. Pravico do uporabe tega zaščitnega znaka pridobite z veljavnim certifikatom za ekološko pridelavo oziroma predelavo, podeljenim s strani Inštituta KON-CERT Maribor.

Zaščitni znak »Bio Slovenija«, ki ga podeljujemo v Inštitutu KON-CERT Maribor vsem, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za ekološko pridelavo. Ta znak prav tako zagotavlja potrošniku, da je živilo pridelano na ekološki način.

(Vir: www.kon-cert.si)

Heriterra certifikat

Po več kot dveh letih raziskav na področjih arheologije, botanike in zoologije, po preučevanju razvoja kmetijstva od začetka mlajše kamene dobe do konca srednjega veka na avstrijskem Štajerskem in na območju severovzhodne Slovenije, je v okviru evropskega projekta “PalaeoDiversiStyria” nastala blagovna znamka Heriterra.

 

Znamka HERITERRA zastopa kvalitetne izdelke in doživetja, ki svojo identiteto gradijo na lokalni arheološki dediščini. Heriterra je zastopana na naslednjih področjih: hrana & pijača, kozmetika & velnes, rokodelski izdelki, mmetijstvo/agrikultura, turizem & destinacije.

(Vir: www.heriterra.eu)

 

Naše najboljše

Certifikat Naše najboljše / Our Finest zagotavlja izvirnost z geografskim poreklom.

 

Naše najboljše je znamka/certifikat kakovosti rokodelskih in živilskih izdelkov in pridelkov, ki jih ustvarjajo ponudniki na območju Maribora, Dravske doline in Dravskega polja, Pohorja in Kozjaka ter Slovenskih goric.

 

Vsi izdelki in storitve so certificirani po strogih standardih in kriterijih s spoštovanjem tradicionalnih vrednot, lokalnih surovin, pridelkov in sestavin.

 

Vir: https://www.visitmaribor.si/si/nase-najboljse/

 

 

EKO podeželje

EKO podeželje je Zadruga za razvoj ekološkega kmetijstva in podeželja. Naša vizija je približati ekološke pridelke in izdelke slehernemu kupcu na preprost, enostaven in cenovno dostopen način. Izobraziti in ozaveščati ciljno publiko o prednostih ekološke in lokalne hrane.

Prav tako je naš namen spodbujati lokalno pridelavo in s tem povečevati samooskrbo z hrano v domačem okolju ter širše v celotni Sloveniji. V zadrugo je trenutno vključenih 18 ekoloških pridelovalcev in predelovalcev.

Člani skupine EKO podeželje so kmetje, in sicer ekološki pridelovalci in predelovalci ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki uspešno tržijo svoje pridelke.

(Vir: www.eko-podezelje.si/)