Kolektiv Ljudske univerze Velenje

Hvala za vsa čudovita presenečanja.

Čestitke vsej družini.

Dne: 6.9.2011