Slovenia Green Cuisine, Green Key in Ekološka pridelava- okoljski certifikati

Slovenia Green Cuisine, Green Key in Ekološka pridelava- okoljski certifikati

NA VSAKEM KORAKU SKRBIMO ZA NAŠE OKOLJE

Na eko kmetiji se zavedamo ohranjanja okolja, zato smo s ponosom med prvimi v Sloveniji prejeli znak Slovenija Green Cuisine, ki je eden glavnih ciljev projekta Evropske gastronomske regije 2021. Pogoj za pridobitev naziva je pridobitev enega izmed mednarodnih trajnostnih certifikatov (Green Key) ter podpis Trajnostne gastronomske zaveze.

Vse od leta 1999 pa pridobivamo certifikat evropske sheme kakovosti Ekološka pridelava

 S temi prestižnimi standardi odličnosti se zavezujemo k spoštovanju strogih kriterijev na področju okoljske odgovornosti, trajnostnega delovanja ter ekološke pridelave in predelave na naši eko kmetiji.

 Naša odgovornost je, da z načinom dela in življenja omogočamo varno, zdravo in prijetno prihodnost tudi našim otrokom.