Gregorič – Domžale

Dobra beseda seže v deveto vas, mi jo bomo vsekakor ponesli o vas, še mnogo dlje.

Dne:3.4.2011